dinsdag 12 mei 2015

Inkomensherverdeling

Inkomensherverdeling

Inkomensherverdeling is de verdeling van het primaire inkomen over de deelnemers aan het economisch proces door midel van inkomensoverdrachten.

In de plaats van Inkomensherverdeling spreken we dan ook wel van secundaire inkomensverdeling.
Gebruikte begrippen in inkomensherverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economisch proces
  ... onder een economisch proces verstaan we het geheel van activiteiten gericht op inkomensvorming inkomensverdeling en inkomensbesteding...Lees meer