zaterdag 16 mei 2015

(inkomens)groeihypotheek

(inkomens)groeihypotheekOnder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar ten dele wordt betaald op de vervaldag.

De betaling van het niet voldane gedeelte van de rente wordt verschoven naar de toekomst.

Wordt ook wel inkomensgroeihypotheek genoemd .

Ten gevolge van allerlei politieke maatregelen zijn dit soort hypotheken niet alleen minder aantrekkelijk geworden maar worden ze zondermeer door de overheid ontmoedigd
Gebruikte begrippen in groeihypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
inkomensgroeihypotheek
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar groeihypotheek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

inkomensgroeihypotheek
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer