vrijdag 15 mei 2015

individueel goed

Individueel goedEen individueel goed is een goed dat in beginsel bestemd is voor een persoon of soms een groep van personen;

Een goed dat verhandelbaar is via de markt; er is een prijs vast te stellen voor de gebruiker;

Het betreft hier bijna alle goederen, zoals een tijdschrift, een zwembad voor in de achtertuin of een dienst van een notaris.
Gebruikte begrippen in individueel goed


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer