zaterdag 16 mei 2015

gemiddelde variabele kosten

gemiddelde variabele kostenDe gemiddelde variabele kosten ofwel de GVK zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden.

Deze gemiddelde variabele kosten zijn niet constant. Als we meer produceren kunnen bijvoorbeeld de inkoopkosten omlaag. Vergroting van de productie kan dan een positieve invloed hebben op de gemiddelde variabele kosten

Bij een zeer grote omzet zullen de vaste kosten geleidelijk aan naar de achtergrond verdwijnen en zal er voornamelijk naar de gemiddelde variabele kosten en de marginale kosten gekeken worden.
Gebruikte begrippen in gemiddelde variabele kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
marginale kosten
  ... onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
totale variabele kosten
  ... onder de totale variabele kosten ofwel de tvk verstaan we de kosten die evenredig zijn aan de omzet...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer