woensdag 6 mei 2015

frictiewerkloosheid

frictiewerkloosheidOnder frictiewerkloosheid verstaan we het tijdelijk niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Er is wel vraag en er is aanbod maar door verschillende redenen, zoals een niet sluitende opleiding of ervaring weten deze niet tot elkaar te komen.

We zeggen ook wel dat er tijd gaat verlopen tussen het ontstaan en het vervullen van de vacature, ondermeer omdat deze niet bij degenen bekend is die voor het vervullen van de vacature zorg zouden kunnen dragen.
Gebruikte begrippen in frictiewerkloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer