dinsdag 12 mei 2015

eindbalans

EindbalansDe eindbalans is het overzicht van bezittingen(activa), schulden(passiva), eigen vermogen en vreemd vermogen, die aan het einde van een boekhoudkundige periode wordt opgemaakt.
Gebruikte begrippen in eindbalans


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer

Begrippen waar eindbalans in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

balanscontinuïteit
  ... onder de balanscontinuïteit verstaan we het feit dat de belastingdienst van ondernemers vraagt dat de eindbalans van het vorig jaar...Lees meer