zaterdag 16 mei 2015

Eigen woning

Eigen woningHet nieuwe belastingstelsel verstaat onder de eigen woning de woning waarvan u de eigenaar bent en die u permanent gebruikt als hoofdverblijf.

Voor de belastingheffing kan ook als eigen woning worden aangemerkt:


- Een woning (hoofdverblijf) waarvan u de grond in erfpacht heeft;
- Een woning (hoofdverblijf) die u in vruchtgebruik heeft. Dit recht moet u volgens erfrecht hebben gekregen, dus niet volgens het huwelijksvermogensrecht;
- Een lidmaatschap van een flatvereniging (hoofdverblijf);
- Een woonboot (hoofdverblijf) met een vaste ligplaats.
Gebruikte begrippen in eigen woning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
vruchtgebruik
  ... het vruchtgebruik is het zakelijk genotsrecht dat iemand die de vruchtgebruiker wordt genoemd heeft om van het roerend of onroerend...Lees meer