vrijdag 15 mei 2015

economies of scale

economies of scaleWe spreken van economies of scale ofwel schaalvoordelen wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen met de productieomvang.

Hoe meer we maken hoe goedkoper het product kan worden. Met als gevolg dat de lange termijn gemiddelde productiekosten dalen.
Gebruikte begrippen in economies of scale


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
schaalvoordelen
  ... schaalvoordelen bestaan wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer