zaterdag 9 mei 2015

Discontering

DisconteringOnder discontering verstaan we het kopen van waardepapieren als wissels en promessen, waarbij dan een vergoeding in rekening wordt gebracht.

Dit wordt veel gedaan bij banken naar de Centrale Bank.
Gebruikte begrippen in discontering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

Begrippen waar discontering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


disconto
  ... Onder het begrip disconto verstaan we de rente die vooraf in rekening wordt gebracht bij het disconteren van bijvoorbeeld een wissel...Lees meer