dinsdag 12 mei 2015

deponering van de jaarrekening

deponering van de jaarrekeningOnder de deponering vande jaarrekening verstaan we het publiekelijk ter inzage leggen van de jaarrekening van bedrijven bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven zijn hiertoe wettelijk verplicht.

Kleine bedrijven hoeven alleen maar een balans met een korte toelichting ter inzage te leggen.

Grote ondernemingen moeten een directieverslag, de balans, de verlies- en winstrekening en enkele andere gegevens openbaar maken.
Gebruikte begrippen in deponering van de jaarrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
directieverslag
  ... het directieverslag is een onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf die daarnaast bestaat uit de balans en de winst...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer