dinsdag 12 mei 2015

demonstratie effect

Demonstratie effectWe spreken van een demonstratie effect wanneer we producten gaan kopen, uitsluitend vanwege het feit dat deze status en prestige uitstralen.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dure sportauto's die geen feitelijk praktisch nut hebben maar die vooral vanwege hun uitstraling gekocht worden. Als een Ferrari de prijs van een middenklasse auto had zou de verkoop waarschijnlijk ver teruglopen. Ook extreem dure huizen, sieraden en jachten vallen hieronder.

De behoeftebevrediging ontstaat bij goederen met een demonstratie effect niet zozeer door het bezit van de producten, maar juist door het feit dat anderen het zonder moeten stellen. De bezitter haalt daar een zekere genoegdoening uit.
Gebruikte begrippen in demonstratie effect


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer