dinsdag 12 mei 2015

democratisch budgetmechanisme

Democratisch budgetmechanismeEr is sprake van een zogenaamd democratisch budgetmechanisme als vertegenwoordigers die langs democratische weg gekozen zijn, democratisch genomen besluiten vastleggen in een begroting.

Tegenover het democratisch budgetmechanisme staat het bureaucratisch budgetmechanisme, ook wel planmechanisme genaamd, waarbij het budget of het plan van bovenaf wordt opgelegd. Dit was vaak het geval in communistische landen met hun centrale vijfjarenplannen.

Na het mislukken van de meeste planeconomieën rond het jaar 2000 kan worden vastgesteld dat het democratisch budgetmechanisme een vorm van economische orde is, die in elk geval weet te overleven.

Een gevaar is dat politici allerlei persoonlijke en partijpolitieke hobbies in het budget weten te verwerken.
Gebruikte begrippen in democratisch budgetmechanisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

begroting
  ... Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal...Lees meer
budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer

Begrippen waar democratisch budgetmechanisme in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer