vooruitzicht AEX slotkoers 23 mei 2019

vooruitzicht AEX slotkoers 23 mei 2019
Klik op de afbeelding voor meer informatie en historie

dinsdag 12 mei 2015

Dekkingswaarde

Dekkingswaarde


Boekhoudkundig

Met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekend.

Doorgaans wordt een bepaald percentage van de boekwaarde van de verbonden roerende goederen of vorderingen aangehouden.

De hoogte van het percentage hangt af van de courantheid van de goederen respectievelijk de gegoedheid van de debiteuren.

Bij onroerende goederen wordt gewoonlijk een bepaald percentage van de executiewaarde aangehouden.

Het aan te houden percentage wordt ook wel bevoorschottingsdekkingspercentage of dekkingspercentage genoemd.


Dekkingswaarde bij pensioenen

Ook in de pensioenwereld is het begrip dekkingswaarde bekend of liever berucht door de manier waarop het meestal in het nieuws komt. Een te lage dekkingswaarde betekent niet veel goeds voor de gepensioneerden en degenen die tegen hun pensioen aanzitten.

De dekkingswaarde geeft hierbij aan in hoeverre een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. In de praktijk is dat zelden of nooit een probleem maar een pensioenfonds dient een theoretisch rekenmodel te gebruiken gebaseerd op een door de overheid voorgeschreven rekenrente.

Waar men in de praktijk meestal probleemloos kan voldoen aan de dekkingswaarde ontstaat er nu een kunstmatig probleem dat ook hervorming van het stelsel in de weg staat.
Gebruikte begrippen in dekkingswaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
courantheid
  ... de courantheid is de mate van verhandelbaarheid van een aandeel op de beurs de courantheid is mede bepalend voor de...Lees meer
dekkingspercentage
  ... onder het dekkingspercentage verstaan we in de economie de mate waarin de invoer kan worden betaald uit de opbrengst van...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.