maandag 11 mei 2015

degressieve afschrijving

Degressieve afschrijvingEen degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt.

In de praktijk komt dit voor wanneer een bedrijf bijvoorbeeld elk jaar een bepaald vast percentage van de boekwaarde van bijvoorbeeld een machine afschrijft.

Door de afschrijving daalt de boekwaarde elk jaar en door het vaste percentage dus ook het geldbedrag dat het jaar daarop wordt afgeschreven.

Vertalingen degressieve afschrijving

Engels: declining balance depreciation

Gebruikte begrippen in degressieve afschrijving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afschrijven
  ... Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer