maandag 11 mei 2015

deeltijdarbeid

Deeltijdarbeiddeeltijdarbeid of het hebben van deeltijdbanen houdt in principe in dat één volledige baan door meerdere personen wordt bezet.

Concreet betekent deeltijdarbeid dat men geen volledige weektaak heeft.
Gebruikte begrippen in deeltijdarbeid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar deeltijdarbeid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

arbeidsjaar
  ... Een arbeidsjaar geeft aan hoeveel uren een werknemer met een volledige baan gemiddeld per jaar werkt...Lees meer
arbeidsaanbod
  ... Het arbeidsaanbod is de beroepsbevolking uitgedrukt in arbeidsjaren factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn ondermeer de omvang van de bevolking...Lees meer