zondag 10 mei 2015

Current ratio

Current ratioDe current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen.

Formule:
ofwel

(voorraden + kortlopende vorderingen + liquide middelen) / (kort vreemd vermogen)

De normwaarde voor een goede current ratio is 2.

Overigens kunnen bijvoorbeeld de voorraden van een bedrijf sterk wisselen in de loop van het jaar.

Vooral bij seizoensgebonden bedrijfsactiviteiten zie we dat verschijnsel.

De current ratio kan in de loop van het jaar dus ook wel fors afwijken van de momentopname van de balans.

Om het effect van deze voorraden te verminderen gebruikt men dan ook wel de quickratio als kengetal.
Gebruikte begrippen in current ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer

Begrippen waar current ratio in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer