vrijdag 8 mei 2015

creditrente

creditrente


De creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld. bij banken in de vorm van rekeningcouranttegoeden, spaargelden, op deposito geplaatste middelen, etc.

zie ook bij rekeningcourant.
Gebruikte begrippen in creditrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar creditrente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

rentezetting
  ... onder de rentezetting verstaan we het bepalen van de hoogte van de door een cliënt te betalen debetrente of te...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer