vrijdag 8 mei 2015

Crediteurensubstitutie

Crediteurensubstitutie


Met het bankaire begrip crediteurensubstitutie wordt de vervanging bedoeld van de verplichting van bijvoorbeeld een bank tegenover een van zijn crediteuren door een verplichting van die bank tegenover een van zijn andere crediteuren.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als een client van een bank aan een andere client van dezelfde bank een girale betaling verricht.

Er vindt in dat geval noch geldschepping noch geldvernietiging plaats.

Het verandert slechts van eigenaar.
Gebruikte begrippen in crediteurensubstitutie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer