vrijdag 8 mei 2015

Creditering

Creditering


We spreken van creditering van een rekening bij het bijschrijven van een bedrag op die rekening.
Gebruikte begrippen in creditering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar creditering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

algemeen gekruiste cheque
  ... een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige...Lees meer
debitering
  ... met de term debitering van een rekening bedoelen we het afschrijven van een bedrag van deze rekening...Lees meer
storneren
  ... onder storneren verstaan we in het algemeen het herstellen van een ten onrechte verrichte boeking op een bankrekening door een...Lees meer
verrekeningscheque
  ... een verrekeningscheque is een in de bondsrepubliek duitsland voorkomende vorm van een cheque die slechts kan worden voldaan door creditering...Lees meer
EFTS
  ... onder een een electronic funds transfer system afgekort tot efts verstaan we een betaalsysteem waarbij debitering en...Lees meer
electronic fundstransfersystem
  ... onder een een electronic funds transfer system afgekort tot efts verstaan we een betaalsysteem waarbij debitering en...Lees meer