donderdag 7 mei 2015

convenience goods

convenience goodsOnder conveniencegoods verstaan we in de economie de relatief goedkope, niet-duurzame consumptiegoederen waarbij de consument aan de aankoop weinig aandacht besteedt.

Dus geen vergelijking vooraf of ander onderzoek gaat doen alvorens tot aankoop over te gaan.

Naast conveniencegoods kennen we ook nog de shopping goods en de specialty goods.
Gebruikte begrippen in convenience goods


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer