donderdag 7 mei 2015

controller

controllerDe controller is een functionaris in een bedrijf die verantwoordelijk is voor planning en beheer van inkomsten en uitgaven, financiële gegevens analyseert, financiële informatie aan het management verstrekt en de jaarrekening opstelt.
Gebruikte begrippen in controller


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer