donderdag 7 mei 2015

Contractloonstijging

ContractloonstijgingOnder een Contractloonstijging verstaan we de stijging van het looninkomen per werknemer als direct gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) in het bedrijfsleven en als gevolg van afspraken die gemaakt zijn over de arbeidsvoorwaarden bij de overheid met betrekking tot het overheidspersoneel.
Gebruikte begrippen in contractloonstijging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfsleven
  ... met de wat vage te generaliserende term "het bedrijfsleven" verstaat men meestal het geheel van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer