zaterdag 16 mei 2015

Constante en variabele kosten

Constante en variabele kosten

Er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten

Constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde hoeveelheid goederen verandert.

De variabele kosten veranderen als de geproduceerde hoeveelheid goederen verandert.

Voorbeeld: Als een lampenfabriek in een fabriekshal 10% meer lampen gaat maken, dan heeft de fabriek 10% meer grondstoffen nodig wat variabele kosten zijn maar niet meer fabriekshallen want alle machines passen nog makkelijk in de hal die vooral constante kosten met zich mee brengt.
Gebruikte begrippen in constante en variabele kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

constante kosten
  ... onder de constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de produktie stil staat...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer