zaterdag 16 mei 2015

breedte investering

breedte investeringOnder een zogenaamde breedte investering verstaan we de aankoop extra vast kapitaalgoed door een producent als een investering die leidt tot de uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit.

Kenmerkend voor de breedte investering is dat de, deze niet bedoeld zijn om ander vormen van kapitaal, bijvoorbeeld arbeid te vervangen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat eenzelfde machine koopt als reeds in het bedrijf aanwezig is.

Breedte investering is het tegenovergestelde van diepte-investering
Gebruikte begrippen in breedte investering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer