maandag 4 mei 2015

Boedelkrediet

BoedelkredietEen boedelkrediet is geld dat door derden verstrekt wordt voor het doen van dagelijkse uitgaven als er sprake is van uitstel of surséance van betaling cq bij een faillissement.
Gebruikte begrippen in boedelkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer