maandag 4 mei 2015

blokkeren van een rekening

blokkeren van een rekeningMet het blokkeren van een rekening wordt het opheffen van de vrije beschikking door een rekeninghouder bedoeld. Het betreft dan over diens bankrekening of een effectendepot.

De blokkering kan volledig zijn, voor een door de bank bepaald bedrag dan wel voor een door een beslag getroffen bedrag.

Vertalingen van blokkeren van een rekening

Engels: freezing of an account

Gebruikte begrippen in blokkeren van een rekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
effectendepot
  ... het effectendepot is het geheel aan effecten dat een bank of effectenbewaarbedrijf voor een cliënt onder een depotnummer in open...Lees meer