maandag 4 mei 2015

blanco endossement

blanco endossementEen blanco endossement is een vorm van een endossement die bestaat uit de enkele handtekening van de houder van een waardepapier op de achterzijde daarvan.

Hierdoor wordt dit papier een toonderpapier.
Gebruikte begrippen in blanco endossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

endossement
  ... onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer