dinsdag 5 mei 2015

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstandU heeft recht op bijzondere bijstand als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die u naar het oordeel van de gemeente niet zelf kan dragen.

Bijvoorbeeld verhuiskosten, studiekosten, kinderopvang, woonkostentoeslag enz.

Hierbij wordt rekening gehouden met inkomen en vermogen.

Gemeenten kunnen ook categorieën van personen aanwijzen die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente
Gebruikte begrippen in bijzondere bijstand


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar bijzondere bijstand in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

minimabeleid
  ... onder het zogenaamde minimabeleid verstaan we het beleid van de overheid dat gericht is op ondersteuning van personen met de...Lees meer