zondag 10 mei 2015

Bestedingscontrole

BestedingscontroleMet een bestedingscontrole bedoelt men een controle waarbij gekeken wordt of de bedragen waarover kan worden beschikt in het kader van een kredietfaciliteit ook daadwerkelijk gebruikt worden voor het doen van de betalingen met de bestemming die voor de kredietfaciliteit was overeengekomen.

Vertalingen van bestedingscontrole

Engels:  check on spending 

Gebruikte begrippen in bestedingscontrole


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer