zondag 10 mei 2015

Besmet kapitaal

Besmet kapitaalOnder besmet kapitaal verstaan we kapitaal waarop een fiscale claim rust.

Gebruikte begrippen in besmet kapitaal


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer