zondag 10 mei 2015

beschikkingsonbevoegdheid

beschikkingsonbevoegdheidOnder beschikkingsonbevoegdheid verstaan we het wettelijk niet kunnen uitoefenen door de rechthebbende van zijn recht om zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met betrekking tot een of meer van zijn bezittingen.

We zien dit vaak bij faillissementen en curatele

Vertalingen van beschikkingsonbevoegdheid

Engels:   incapacity of disposing of property

Gebruikte begrippen in beschikkingsonbevoegdheid


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer