zondag 10 mei 2015

beroep van banken op De nederlandsche Bank NV

beroep van banken op De nederlandsche Bank NVOnder een beroep van de banken op de Nederlandsche Bank NV verstaan we een situatie waarin een bank geconfronteert worden met een tekort aan kasmiddelen.

De banken betalen voor deze in het kader van dit beroep verstrekte liquiditeiten een rentevergoeding.

Deze rente wordt de voorschotrente genoemd.

Gebruikte begrippen in beroep van banken op de Nederlandsche Bank nv


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
voorschotrente
  ... onder de voorschotrente verstaan we de rente die de nederlandsche bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen...Lees meer