woensdag 6 mei 2015

bericht van betaling

Bericht van betaling


Onder een bericht van betaling verstaan we het bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank dat een incasso is betaald.

Het bericht bevat een specificatie te bevatten van het bedrag dat door de bank geïncasseerd is.

De eventueel in mindering gebrachte provisies en/of verschotten en/of kosten staan er eveneens in vermeld.

Ook staat in het bericht hoe het (netto)bedrag beschikbaar is gesteld.

Vertalingen van bericht van betaling

Engels:   advice of payment

Gebruikte begrippen in bericht van betaling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer
incasso
  ... het begrip incasso kent meerdere betekenissen ten eerste het innen van een vordering dan wel het document zelf dat geïnd...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer