woensdag 6 mei 2015

bericht van acceptatie

Bericht van acceptatie


Onder het bericht van acceptatie verstaan we een bericht dat bijvoorbeeld ontvangen is van de incasserende bank waarin staat dat de acceptatie van de wissel is verkregen.

Normaal gesproken wordt op dit bericht van acceptatie ook de vervaldag van de wissel(s) opgenomen.

Vertalingen bericht van acceptatie

Engels: Advice of acceptance

Gebruikte begrippen in bericht van acceptatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer