zondag 3 mei 2015

belastingontduiking

Belastingontduiking

In tegenstellingen tot de wel legale praktijk van de belastingontwijking is belastingontduiking wel degelijk strafbaar.

Immers, hier worden constructies gebruikt die wettelijk niet toegestaan zijn dan wel als een vorm van belastingfraude beschouwd kunnen worden.

Voorbeelden van belastingontduiking

zwart werken waarbij er vaak een verdeling tussen werkgever en werknemer gemaakt wordt, zodat beiden gunstiger uit zijn door het verkleinen of zelfs laten verdwijnen van de zogenaamde wig

Verzwijgen van gemaakte omzet. Hierdoor wordt btw bespaard en afhankelijk van de bedrijfsvorm ook vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Deze vormen van belastingontduiking zijn dus wel degelijk strafbaar

Vertalingen van belastingontduiking

Engels: Tax evasion / Tax dodging
Duits:   Steurern hinterziehen
Frans:  Fraude fiscale 

Gebruikte begrippen in belastingontduiking


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingfraude
  ... Belastingfraude is een soort paraplubegrip voor de vele vormen van geknoei met belastingen denk bij belastingfraude aan ontduiking verstrekken van foutieve...Lees meer
belastingontwijking
  ... Onder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer