zondag 3 mei 2015

belastingen op inkomen winst en vermogen

belastingen op inkomen winst en vermogenDe belastingen op inkomen winst en vermogen vinden we terug als een aparte post in de jaarlijkse miljoenennota. Het is een onderscheid in de rijksbelastingen.

We vinden ondermeer de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting er in terug.

Gebruikte begrippen in belastingen op inkomen winst en vermogen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
miljoenennota
  ... de miljoenennota verschijnt op de derde dinsdag van september na de opening van de staten generaal door de koning...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer