zondag 3 mei 2015

Belastingdruk

BelastingdrukWe kennen twee vormen van belastingdruk:

- de gemiddelde belastingdruk: Hieronder verstaan we het totale bedrag aan verschuldigde belasting als percentage van het totale inkomen.

- de marginale belastingdruk: Dit is het verschuldigde bedrag aan belasting dat betrekking heeft op de top van het inkomen als percentage van de top van het inkomen.

Gebruikte begrippen in belastingdruk


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer

Begrippen waar belastingdruk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ondernemersinitiatief
  ... er wordt wel gezegd dat het ondernemersinitiatief dus de mate waarin mensen bereid zijn om ondernemer te worden met alle...Lees meer
lastenverlichting
  ... met de in de politiek zeer geliefde term lastenverlichting bedoelt men het verlagen van de belastingdruk en premies voor huishoudens...Lees meer
degresievebelasting
  ... met het begrip degressieve belasting of degressieve heffing bedoelen we dat de totaal verschuldigde belasting afneemt als percentage van...Lees meer
proportioneel belastingstelsel
  ... een proportioneel belastingstelsel is een belastingsysteem waarbij de totaal verschuldigde belasting gelijk blijft als percentage van het inkomen naarmate...Lees meer
inflatiecorrectie
  ... onder inflatiecorrectie verstaan we het verlichten van de tarieven in de loon en inkomstenbelasting om verzwaring van de belastingdruk te...Lees meer
basisinkomen
  ... Onder het basisinkomen verstaan we het inkomen dat iedereen kan ontvangen ongeacht zijn levensomstandigheden...Lees meer


Vertalingen van belastingdruk

Engels: Tax burden
Duits:    Steuerlast
Frans:   Pression fiscale