zondag 3 mei 2015

Belastingaangifte

BelastingaangifteWanneer u in aanmerking denkt te komen voor teruggave van belasting of denkt in de omstandigheid te zijn dat u meer belasting moet betalen, dan moet u aangifte doen bij de belastingdienst.

U kunt voor uw belastingaangifte gebruik maken van diverse standaardformulieren en tegenwoordig gaat vrijwel alles online, waarbij veel gegevens al tevoren zijn ingevuld.

Gebruikte begrippen in belastingaangifte


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer

Begrippen waar belastingaangifte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

andrews
  ... De 30 day wash rule regel is in de Verenigde Staten...Lees meer
aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
aftrekpost
  ... De term aftrekpost komt uit de belastingwereld het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte...Lees meer
compliance costs
  ... onder compliancecosts verstaan we de kosten die gezinnen en bedrijven moeten maken om aan de door de overheid gestelde...Lees meer