zondag 3 mei 2015

Beheerbeding

BeheerbedingHet zogenaamde beheerbeding is een extra bepaling die sommige geldverstrekkers in de hypotheekakte opnemen.

In de nader omschreven gevallen krijgt de geldverstrekker de bevoegdheid om de woning -al dan niet voor een bepaalde tijd- in beheer te nemen.

Dit beheerbeding komt bijvoorbeeld aan de orde als de eigenaar het onderhoud van het onderpand ernstig verwaarloost waardoor de waarde sterk zou verminderen.

Gebruikte begrippen in beheerbeding


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer