zondag 3 mei 2015

bedrijfswinst

BedrijfswinstEr is sprake van bedrijfswinst als de totale opbrengst van de verkochte producten groter is dan de totale kosten van die producten.

Gebruikte begrippen in bedrijfswinst


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
totale opbrengst
  ... de totale opbrengst wordt gevonden door de prijs of gemiddelde opbrengst te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden...Lees meer

Begrippen waar bedrijfswinst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

interestdekkingsgetal
  ... het zogenaamde interestdekkingsgetal is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf zijn renteverplichtingen na kan komen uit de bedrijfswinst...Lees meer