zondag 10 mei 2015

bedrijfsfusie

bedrijfsfusieOnder een bedrijfsfusie verstaan we het geheel van stappen waarbij een eerste vennootschap het vermogen van een tweede vennootschap in handen krijgt.

Deze tweede vennootschap wordt daarbij een lege vennootschap die vaak verkocht zal worden of bewaard voor toekomstige doeleinden..

Normaal gesproken zal deze fusie in de praktijk veelal samen vallen met een aandelenfusie.

Kenmerkend voor een bedrijfsfusie is dat het bedrijf als geheel wordt overgenomen en dus niet in gedeelten.

Vertalingen bedrijfsfusie

Engels: merger of companies 
Duits:  Unternehmenzusammenlegung 
Frans:  fusion dé entreprises 

Gebruikte begrippen in bedrijfsfusie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
fusie
  ... een fusie is het volledig samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuw bedrijf het verschil met een overname...Lees meer
lege vennootschap
  ... onder een lege vennootschap verstaan we een naamloze vennootschap of besloten vennootschap die gestopt is met haar activiteiten zonder...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer