zondag 10 mei 2015

beding van niet-zuivering

Beding van niet-zuiveringEen beding van niet-zuivering is een beding uit de hypotheekakte waarin staat dat de geldverstrekker de vrijwillige verkoop van het onderpand (bijvoorbeeld de woning) kan tegenhouden als er onvoldoende zekerheid is dat de hypotheek daarmee afgelost kan worden.

Vertalingen beding van niet zuivering

Engels:  non-clearance clause

Gebruikte begrippen in beding van niet zuivering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beding
  ... een beding is een expliciet vastgelegde voorwaarde of bepaling in een overeenkomst...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
zuivering
  ... onder zuivering verstaan we de doorhaling van alle hypotheken die op onroerend goed rusten en de koopsom te boven gaan...Lees meer