zondag 10 mei 2015

basisperiode


basisperiodeDe basisperiode is de grondslag bij de berekening van indexcijfers.

De prijzen in het basisjaar worden op 100 gesteld. Bij de berekening van de consumenten prijsindex (cpi) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt het basisjaar elke vijf jaar verlegd in verband met veranderende koopgewoonten van het publiek.

Gebruikte begrippen in basisperiode


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basisjaar
  ... het basisjaar is de grondslag bij de berekening van indexcijfers niet te verwarren met de index van de beurs...Lees meer
prijsindex
  ... een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter...Lees meer

Begrippen waar basisperiode in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer