zondag 10 mei 2015

Basisjaar

BasisjaarHet basisjaar is de grondslag bij de berekening van indexcijfers. (niet te verwarren met de index van de beurs)

De prijzen in het basisjaar worden op 100 gesteld.

De overige cijfers worden dan herleid.

Stel dat we de volgende getallen reeks hebben: 125, 150, 75, 200, 250 dan vinden we alle indexcijfers door het betreffende getal te delen door het eerste en dan met 100 te vermenigvuldigen.

De serie indexcijfers wordt dan

 (100*150)/125 = 120
 (100*75)/125 = 60
 (100*200)/125 = 160
 (100*250)/125 = 200

Gebruikte begrippen in basisjaar


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

Begrippen waar basisjaar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

basisperiode
  ... de basisperiode is de grondslag bij de berekening van indexcijfers de prijzen in het basisjaar worden op 100 gesteld bij de...Lees meer
prijsindexcijfer
  ... een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde...Lees meer