vrijdag 15 mei 2015

autonome winstgroei

Autonome winstgroeiOnder autonome winstgroei verstaan we de winstgroei die wordt bereikt door verbetering van efficiency, door de vermindering van de kosten en dergelijke.

 Deze autonome winstgroei komt niet voort uit nieuwe producten en/of nieuwe klanten.

Gebruikte begrippen in autonome winstgroei


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

efficiency
  ... in de economie is het streven naar efficiency een min of meer vanzelfsprekend iets streven we niet naar efficiency dan zou...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer