dinsdag 12 mei 2015

dekkingsvoorschriften bankbiljetten

dekkingsvoorschriften bankbiljettenMet de term dekkingsvoorschriften bankbiljetten verstaan we de voorschriften ingevolge de Bankwet waarbij De Nederlandsche Bank NV een bepaald percentage van haar direct opeisbare verplichtingen in goud en deviezen moet aanhouden.

We noemen dit ook wel het stelsel van de proportionele dekking.

Het betreft hier een minimum, in de praktijk houdt DNB een hoger percentage aan.

Vertalingen dekkingsvoorschriften bankbiljetten

Engels:  cover requirements for bank notes

Gebruikte begrippen in dekkingsvoorschriften bankbiljetten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
deviezen
  ... deviezen zijn tegoeden in vreemde valuta die onmiddellijk opeisbaar zijn tot de deviezen worden ook gerekend alle onmiddellijk opeisbare tegoeden...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer