zondag 3 mei 2015

Beurskosten

BeurskostenOnder de beurskosten verstaan we de transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder.
Gebruikte begrippen in beurskosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer