vrijdag 22 mei 2015

wielvergelijking effectenmarkt

wielvergelijking effectenmarkt


In zijn "daytrading" boek beschrijft Richard D. Wyckoff de aandelenmarkt als een soort groot zwaar wiel dat linksom of rechtsom kan draaien (stijgen of dalen) of stil kan staan (de markt beweegt zich horizontaal).

Om de draairichting van het wiel te veranderen zijn bepaalde krachten noodzakelijk die op het wiel worden uitgeoefend. Deze moeten het wiel eerst tot stilstand brengen en dan kan het pas de andere kant op gaan bewegen.

Zelfs als er geen krachten op het wiel worden uitgeoefend zal het nog de richting blijven vasthouden die het de laatste keer had.
Gebruikte begrippen in wielvergelijking effectenmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenmarkt
  ... Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer