zondag 17 mei 2015

uitvoeringsconditie

uitvoeringsconditieOnder de uitvoeringscondities verstaan we de bepalingen in een order voor een effectentransactie met betrekking tot het soort order zoals bijvoorbeeld een bestensorder, gelimiteerde order, stoploss order, op welk tijdstip deze order uitgevoerd moet worden, zoals bijvoorbeeld een doorlopende order of een dagorder en de plaats van uitvoering indien het betrokken fonds op meer dan één effectenbeurs wordt verhandeld.

Een voorbeeld van deze laatste zijn de asas-fondsen .