dinsdag 5 mei 2015

risicoparagraaf

RisicoparagraafDe risicoparagraaf is een onderdeel van het jaarverslag. Het is in het algemeen een opsomming van allerlei zaken die mogelijk kunnen gebeuren.

De AFM pleit ervoor om deze informatie beknopter en inzichtelijker weer te geven. Voor beleggers is het volgens de toezichthouder veel interessanter te worden geïnformeerd over de grootste risico's in de vorm van een top vijf
Gebruikte begrippen in risicoparagraaf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer

Begrippen waar risicoparagraaf in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggersinformatie
  ... Onder beleggersinformatie verstaan we alle gegevens die bedrijven over hun doen en laten aan beleggers verstrekken deze informatie wordt door...Lees meer